สำเนียงว่างเปล่า (หมาเอกเขนก…กลางท้องทุ่ง)

เธอได้ยินสำเนียงของความว่างเปล่านั่นไหม คล้ายมันแว่วดังจากที่ไกลแสนไกล… บางคราวประดุจดั่งสายล[…]

Continue reading …