คณะหมอลำแคนในสมัยรัชกาลที่ 4

ลาวแพน เพลงที่สะท้อนวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชน (จิตร ภูมิศักดิ์)

มีเพลงไทยสากลอยู่เพลงหนึ่ง ซึ่งสังเกตได้ว่าออกอากาศทางสถานีว[…]

Continue reading …

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ตอนที่ 1 (จิตร ภูมิศักดิ์)

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คือประวัติแห่งการต่อสู้ของมวลมนุษย[…]

Continue reading …

อิทธิพลเพลงเพื่อชีวิตไทย จากเพลงต่อต้านสงคราม – สังคมในอเมริกา

การที่ประเทศไทยพัฒนาตามแบบสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการศึ[…]

Continue reading …

เพลงเพื่อชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตใหม่…ของผู้ถูกกดขี่

คำว่า เพลงเพื่อชีวิต เป็นคอลัมน์หนึ่งซึ่ง พิชิต จงสถิตย์วัฒน[…]

Continue reading …

จาก ‘ประชาธิปไตย’ ถึง ‘เผด็จเกิร์ล’ : เพลงเพื่อชีวิตแบบสมัยก่อนหายไปไหน? (ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์)

บทบาทของเพลงเพื่อชีวิตในการพูดถึงสังคมและการเมืองเริ่มขึ้นใน[…]

Continue reading …

เพลงเพื่อชีวิตในพม่า ชีวิตไม่สิ้นก็ยังต้องดิ้นไป (ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์)

ในสังคมไทย กระแสเพลงเพื่อชีวิตถูกพัฒนา และได้รับการยอมรับจนเ[…]

Continue reading …

คาราวาน หรือ คาราบาว “เหลา – สด – ไม่เนื้อ” (นิธิ เอียวศรีวงศ์)

สถานะของเนื้อร้องในประเพณีเพลงของไทย ในประเพณีเพลงของวัฒนธรร[…]

Continue reading …