สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้

Ext. Harddisk พังทำให้ได้ไปรื้อดูอดีต ก็ไปเจอะภาพนี้เข้า “สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษ[…]

Continue reading …